Καλαματιανό Ελαιόλαδο - Γενικές πληροφορίες

Χαρισματικό προϊόν της μητέρας φύσης, απόλυτα συνδεδεμένο με τον καλαματιανό τόπο.

Το ελαιόλαδο Καλαμάτας αποτελεί προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

Οι κύριες ποικιλίες που συναντώνται στην περιοχή είναι η κορωνέικη, η ματσολιά και η μαυρολιά (σε ορισμένες περιοχές της Αλαγονίας).

Οι παραπάνω ποικιλίες διακρίνονται για την αγνότητα και την ανυπέρβλητη διατροφική τους αξία, με πολύ χαρακτηριστικά τα πλεονεκτήματα της κορωνέικης ποικιλίας.

Το πρόσφορο έδαφος, το κλίμα της περιοχής και η αγάπη, η φροντίδα και η εμπειρία των ντόπιων καλλιεργητών, δίνουν στον παραγόμενο καλαματιανό θησαυρό αφθονία αρωμάτων και γεύσεων, καθώς και τους ιδιαίτερους, ποικίλους χρωματισμούς του από το ανοιχτό χρυσό έως το σκούρο πράσινο.

Μετά τη συλλογή των καρπών της ελιάς, οι παραγωγοί τις μεταφέρουν στα ελαιοτριβεία, όπου υποβάλλονται σε επεξεργασία για διαχωρισμό της σάρκας από τον πυρήνα, ώστε να προκύψει σταδιακά το μοναδικό αυτό καλαματιανό προϊόν.

Τα στάδια της επεξεργασίας είναι: i. παραλαβή των ελαιοκάρπων και ζύγισμα, ii. αποφύλλωση, iii. δηλαδή διαχωρισμός των φύλλων από τον καρπό, iv. πλύσιμο των καρπών, σπάσιμο και άλεση (σύνθλιψη καρπού), v. μάλαξη (όπου μαλάσσεται η ελαιοζύμη), vi. φυγοκέντρηση (όπου διαχωρίζεται ο πυρήνας/ κουκούτσι), vii. παραλαβή του ελαιολάδου από την ελαιοζύμη, viii. τελικός διαχωρισμός (διαχωρίζεται το λάδι από το νερό), ix. καθαρισμός του ελαιολάδου, x. τυποποίηση.

Τα τυποποιημένα ελαιόλαδα διακρίνονται στα: Παρθένο Ελαιόλαδο, Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο, Ελαιόλαδο, Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο, Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο και Πυρηνέλαιο.

Τα Παρθένα Ελαιόλαδα είναι έλαια που λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο αποκλειστικά με μηχανικές ή άλλες φυσικές μεθόδους, υπό συνθήκες ιδίως θερμικές, οι οποίες δεν συνεπάγονται αλλοίωση του ελαίου. Τα έλαια αυτά δεν έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία πλην της πλύσης, της καθίζησης, της φυγοκέντρησης και της διήθησης. Κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1.  Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο: Είναι παρθένο ελαιόλαδο με περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα <0,8/100gr.
 2.  Παρθένο Ελαιόλαδο: Έχει περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ, όχι μεγαλύτερη από 2/100gr.
 3.  Λαμπάντε Παρθένο Ελαιόλαδο: Περιεκτικότητα σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, εκφρασμένη σε ελαϊκό οξύ >2/100gr και του οποίου τα άλλα χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από την εν λόγω κατηγορία.
 • Το Εξευγενισμένο Ελαιόλαδο προκύπτει από τον εξευγενισμό του Παρθένου Ελαιολάδου με ελεύθερη οξύτητα σε ελαϊκό οξύ < 0,3/100 gr.
 • Το Ελαιόλαδο προκύπτει από ανάμιξη Εξευγενισμένου Ελαιολάδου με Παρθένο Ελαιόλαδο εκτός από Ελαιόλαδο Λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα < 1 /100 gr.
 • Το Ακατέργαστο Πυρηνέλαιο προκύπτει από κατεργασία του ελαιοπυρήνα με οργανικό διαλύτη.
 • Το Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο προκύπτει από εξευγενισμό του Ακατέργαστου Πυρηνέλαιου με ελεύθερη οξύτητα σε ελαϊκό οξύ ≤ 0,3/100 gr.
 • Το Πυρηνέλαιο αποτελεί μίγμα από Εξευγενισμένο Πυρηνέλαιο και Παρθένο Ελαιόλαδο με ελεύθερη σε ελαϊκό οξύ οξύτητα ≤ 1/100 gr.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Το Αγουρέλαιο αποτελεί το πρώτο λάδι της χρονιάς, το οποίο χαρακτηρίζεται από την έντονη πικρή γεύση και την πικάντικη οσμή του.
 • Το Ελαιόλαδο Βιολογικής Καλλιέργειας είναι το λάδι που παράγεται από πιστοποιημένους ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας.
 • Το Αρωματικό Ελαιόλαδο δημιουργείται από ελαιόλαδο άριστης ποιότητας σε συνδυασμό με ποικιλία μπαχαρικών, βοτάνων ή/και εσπεριδοειδών, χαρίζοντας μοναδικά αρώματα, γεύσεις και μια ευχάριστη νότα σε σαλάτες και φαγητά.
 • Αναλυτικά πληροφορίες για την κατηγοριοποίηση των ελαιόλαδων και των πυρηνελαίων, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. (οι πίνακες είναι από την τροποποίηση 2015/1830 της 8ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1830&from=EL#ntr10-L_2015266EL.01001002-E0010